Nová stránka farnosti:

ulanyfara.webnode.sk

 

(Na novej farskej stránke nájdete pravidelne aktualizované informácie. 

Pôvodná stránka bude funkčná do konca marca.)